E-TİCARET HACMİ 2015 YILINDA 24,7 MİLYAR TL‘YE ULAŞTI

ileeticaretturkiye

E-TİCARET HACMİ 2015 YILINDA 24,7 MİLYAR TL‘YE ULAŞTI

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporunu açıkladı. Bu yıl üçüncüsü hazırlanan rapor, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 31’lik bir artışla 24,7 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.

Türkiye’de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası
standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş,
Bankalar Arası Kart Merkezi –BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı
Tolga Yaveroğlu konuşmacı olarak katıldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, E-Ticaret, ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde de çok sayıda sektöre
dinamizm kazandıracağını belirterek şunları söyledi:
“E-Ticaret aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak bir alt sektör. E-ticaretin hem yurt içi hem de ihracat açısından potansiyeli göz önüne alındığında, bu sektörün geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır.
E-Ticaretin farklı sektörlere olan etkisi, dezavantajlı kesimlere sağlayacağı fayda, işgücü ve istihdama katkısı, ticaretin genel işleyişine etkisi, toplam ticareti artırması gibi faydaları nedeniyle hem dokuzuncu kalkınma planında, hem
de bilgi toplumu stratejisi içinde bu konuya kapsamlı olarak yer verilmiştir. Türkiye’nin iç pazarının büyüklüğü
ve genç nüfusunun yüksekliği , artan kişi başına tüketim harcamaları, Türkiye’yi elektronik ticaret konusunda yatırım yapılacak ülkeler arasına sokuyor. Bu yatırımların
sürdürülebilir olmasının ve artan oranda devam etmesinin en
önemli önkoşulunun, öngörülebilir ve açık bir regülasyon ortamı oluşturmaktan geçtiği de bir gerçek. E-Ticaretin gelişimi için özellikle sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç
var.” TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise Türkiye e-ticaret pazarında hızlı büyümeye  karşın, e-ticaretin toplam perakende pazarına oranının sadece yüzde 2 olduğunu vurgulayarak bu alanda gelişme potansiyelinin çok
yüksek olduğunu söyledi. Ertaş şöyle devam etti:
“TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2015 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları:

Toplam Pazar: 24,7 milyar TL (yüzde
31 yıllık büyüme)
Alt kırılımlar:
Tatil-Seyahat: 8,9 milyar TL (yüzde
31 yıllık büyüme)
Sadece Online Perakende: 8,5
milyar TL (yüzde 32 yıllık büyüme)
Çok Kanallı Perakende: 4,8 milyar
TL (yüzde 33 yıllık büyüme)
Online Pazaryeri: 3,8 milyar TL
(yüzde 40 yıllık büyüme)
Online Bahis: 2,5 milyar TL (yüzde
22 yıllık büyüme)
Online- Çok Kategorili: 2,2 milyar
TL (yüzde 28 yıllık büyüme)
Online – Özel Alışveriş: 1,8 Milyar
TL (yüzde 27 yıllık büyüme)
Online – Dikey: 0,7 Milyar TL (yüzde
17 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Elektronik: 1,8 Milyar
TL (yüzde 35 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı:
0,8 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon:
0,5 Milyar TL (yüzde 34 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0,3
Milyar TL (yüzde 27 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Diğer: 1,3 milyar TL
(yüzde 36 yıllık büyüme)
e-Ticaretin toplam perakende içindeki
payı (Toplam Perakende pazarında
online işlemlerin oranı):
Türkiye: Yüzde 2,0
Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: Yüzde
7,1
Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması:
Yüzde 5,1
Tanımlar
E-Ticaret: Bilgisayar, tablet veya
cep telefonu gibi mobil cihazlar
aracılığıyla internet üzerinden yapılan
işlemler “Online” olarak adlandırılmaktadır.
Ürün ya da servis
siparişi online kanaldan verilen,
teslimatı online ya da çevrimdışı
(elden, kargo aracılığı vb online olmayan
teslimatlar) olan, ödemesi
online kanaldan ya da çevrimdışı
(kapıda ödeme, havale, eft vb) yapılabilen
alışveriş.
E-Ticaret Kategorileri Tanımları:
“Çok Kanallı”: Hem internet üzerinden
hem de fiziksel mağazadan
satış yapanlar
“Sadece online”: Fiziksel mağazası
olmayıp sadece internet üzerinden
satış yapanlar
“Pazaryeri”: Alıcı ve satıcıların web
sitesi üzerinden iletişimde bulunmalarını
ve işlem yapmalarını sağlayan
siteler.
“Özel Alışveriş”: Üyelik sisteminin
geçerli olduğu ve üyelerine özel
olarak kampanyalar düzenleyerek,
indirimli satış yapan siteler.
“Çok Kategorili”: Çeşitli ürün ve
hizmet veren siteler
“Dikey”: Belli ürün veya hizmeti veren
siteler.
Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü
-2015” raporu TÜBİSAD tarafından,
Elektronik Ticaret İşletmecileri
Derneği (ETİD) proje ortaklığı,
Deloitte Türkiye proje yönetimi ve
ComScore proje veri ortaklığı ile
hazırlandı.

Yazar hakkında

eticaretturkiye administrator