ÖDED (Ödeme ve Elektronik Para Derneği) Başkanı BURHAN ELİAÇIK “Derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini anlattı”

ileeticaretturkiye

ÖDED (Ödeme ve Elektronik Para Derneği) Başkanı BURHAN ELİAÇIK “Derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini anlattı”

Derneğin kuruluş amacını ve faaliyetlerinden bahse- der misiniz?
Türkiye’yi yeni nesil ödeme tekno- lojilerinin merkezi haline getirmeyi hedefleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)’nin çalışma- larının temelinde ödeme sistem- lerinin dönüşümünü sağlayacak üyelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektörün ortak ihtiyaçlarına hizmet etmek amacı yatıyor. Bunun başa- rıldığı noktada, sektörün dijital dö- nüşümünü sağlayarak şu iki önem- li sonuca ulaşacağız: Tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaş- tıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetler yoğun şekilde kullanıla- bilecek ve böylece ülkemizin bilgi, teknoloji ihraç eden “Merkez Üs” olduğa şahit olacağız. ÖDED bu hedefe giderken gücü- nü üyelerinden ve oluşturacağı ekosistemden alacak. Bugüne dek Türkiye’nin ödeme sistem- lerindeki yenilikler konusunda dünyanın lider ülkelerinden biri
olduğunu bilsek de, sektörel or- ganizasyon konusunda bu liderliği gösteremiyorduk. Ancak dernek ile birlikte şirketler tüm zorluklarla tek tek başa çıkmaya çalışmak- tansa, ödeme sistemlerinin geniş kitlelerce kullanılması sağlamak üzere sektörü birlikte büyütmeyi tercih etti.
Derneğe kimler üye olabili- yor? Derneğe üye olmak ne gibi avantajlar sağlıyor?
Derneğimiz, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet izni başvuru- sunda bulunan Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Kuruluşlarının temsil edildiği tek dernek olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda mobil operatörler, mobil ödeme aracı şirketleri, ödeme servis sağ- layıcıları, uluslararası para transferi şirketleri ve fatura ödeme şirket- lerinin katılımı mümkün. Böylelikle uzun yıllardır eksikliği hissedilen, sektörün çok temel ve önemli bir ihtiyacını da gidermiş bulunuyoruz.
Derneğin mevcut üyelerini şöyle sıralayabiliriz: Turkcell Ödeme Hiz- metleri, Fleksus, Western Union, PayPal, Çevirimiçi, PaybyMe, pay- guru, Wirecard, Birleşik Ödeme, D Ödeme, gscash, ininal, ipara, iyzico, Moka, ödeal, paratika, Pay- net, Paytrek, PayU, Faturavizyon, Hızlı Tahsilat, Pratik İşlem. Bünye- mize hızla yeni şirketler katılmaya devam ediyor. Kısa süre sonra üye sayımız 30’u aşacak.
Derneğin bundan sonraki hedefleri neler?
Bugün bakıldığında önceliklerimi- zi lisanslandırma ve sonrasında uyum sürecinde hukuki konular; kamu ile üyeler arasında köprü va- zifesi görerek temsiliyet sağlamak; sektörün en büyük eksikliği olan istatistiki raporlar ve araştırmalarla gerçekleştirilen bilgi üretimi; ope- rasyonel ve katma değeri olmayan hizmetler için tekrarlanan yatırım- ların ve maliyetlerin ortadan kal- dırılmasına aracılık etmek olarak sıralayabiliriz. Tabii ki sektörün buluşma ve çe- kim merkezi olarak FinTech olu- şumlarının doğumuna ve çeşitli iş birlikleriyle gelişimine de önemli oranda katkı sunmayı hedefliyo- ruz. Tüm bu yerli aksiyonlara ek olarak, yakın gelecekte üyeleri- mizin global pazar ile etkileşimini artırmak üzere fark yaratacak or- ganizasyonlar, ilişki geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirme- yi de hedefliyoruz.
Elektronik para hizmetlerin- de güvenlik nasıl sağlanabi- lir?
Sektörün ve hizmetlerin geniş kitleler tarafından kullanılmasının önündeki en büyük meydan oku- manın “güven” ve “güvenlik” duy- gusunun, son kullanıcı tarafından net olarak hissedilmemesi olarak görüyorum. Bunun sağlanması
için de BDDK düzenlemelerinin getirdiği yaptırımlar ile müşteri hiz- metlerinden kişisel bilgilerin sak- lanmasına, tüm işlemlerin güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesinin ve sıkı denetimlere tabi şirketle- rin yetkilendirilmesinin bu yolda önemli bir kazanım olduğunu dü- şünüyorum
Sektörün geleceğiyle ilgili söylemek istedikleri- niz…
Gelecek on yılda, sektörün “öde- me” işleminin kimse tarafından sevilmeyen sıkıcı ve zorunlu bir araç olduğunu anlayarak, aslında müşterilerin alışveriş deneyimine odaklanacağını, süreçlerine yeni- lik, kolaylık ve SADELİK getirenle- rin kazandığını göreceğiz. Kazana- nı belirleyecek bir diğer etkense deneyime odaklanan ve işyeri ağı- nı kurabilen girişimler olacaktır.

Yazar hakkında

eticaretturkiye administrator

185 yorum

Bir cevap yazın