PERAKENDE SEKTÖRÜNDE OMNİ-CHANNEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

ileeticaretturkiye

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE OMNİ-CHANNEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Teknolojinin hızlı değiştiği günümüzde tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıklarını tanımlamak için pazarlamacılar tarafından farklı terminolojiler oluşturulmuştur.

Bir önceki trend olan Multi-channel (Çok kanallı) pazarlama tüketiciyi herhangi bir kanalda (e-ticaret, fiziki mağaza, sosyal medya vs.) yakalamayı amaçlarken Omnichannel pazarlama ise bütün kanalların entegre çalışması üzerine kurulmuştur.
İnternet ve telefonla pazarlama hayatımıza girmeden önce bir ürün satın almak istediğimizde yakın çevremize danışır deneyimlerini öğrenmek ister ve ilgili mağazaya giderek satın almasını gerçekleştirirdik. Günümüzde ise internet siteleri üzerinden özelliklerini karşılaştırır, forum sitelerinden yorumlarını okur ve sosyal medyada ne kadar paylaşıldığına bakarak satın almaya karar veriyoruz. Tabii ki bu durum yine pazarlamacıların çok severek kullandığı x, y ve z kuşaklarının internet kullanım alışkanlıkları ile orantılı olarak değişmektedir. Daha somut bir örnek üzerinden gitmek istersek, tüketici online reklamınıza tıklar buradan e-ticaret sitenize girer, ilgili ürünü sosyal medya hesaplarından arkadaşları ile paylaşır ve bir sonraki gün yorumlarını okuduktan sonra fiziki mağazanıza giderek ürünü satın alabilir. Burada e-ticaret siteniz müşteriye sadece ürün satmayı değil ona
ürün hakkında bilgi vermeyi ve sosyal medya hesaplarında kolay paylaşabilmeyi sağlamıştır.

Tüketiciye ulaştığımız ka- nalların entegre çalıştığı bir sistemdeki temel zorluklar nelerdir dersek?
1. Kanalların yapısı gereği yaşadığı hizmet farklıkları: Fiziki mağazaya giden tüketici ödemesini yaparak ürünü satın alırken, e-ticaret sitesinde ürünün kargo ile kendisine ulaşmasını beklemektedir. Yine mağazaya giden tüketici ürün hakkında mağaza personelinden anlık olarak deneyim ve yorumlarını alırken, e-ticaret sitesinde bu bilgilere kendisi ulaşması gerekmektedir. 2. Kanallar arasındaki iletişimin ol- maması: Mağazaya giden ve ürün satın alan tüketiciye ait bilgilerin sadece fatura olarak saklanması ya da e-ticaret sitesi üzerinden ürün sa- tın alan müşterinin bilgilerinin mağaza personeline gitmemesi.

Peki entegre çalışan bir se- naryo nasıl olmalı dersek?
Tüketici mağazaya girer daha önce alışveriş yapmış ve cep tele- fonu sistemde tanımlı ise personel kapıdan giren kişiye ait bilgileri cep telefonunda görür. Müşterisi- ne ismi ile hitap eder ve müşterinin daha önceden e mağazada alışveriş yaptığı ürünlere bakarak kendisine ürünler önerir. Tüketici beğendiği ürünü satın alarak eve gittiğinde ilgili firmaya ait internet sitesine giriş yapar yapmaz o gün satın aldığı ürüne ait ilişkisel ürünler ile karşılaşır. Beğendiği ürünü sepete attıktan sonra eğer satın alma yapmaz ise bir sonraki gün firmaya ait çağrı merkezi tarafın- dan sepetine attığı ürüne ait özel teklif ile aranır. Burada; fiziki mağaza, e-mağaza ve çağrı merkezi arasında veri akışının düzenli olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Sonuç olarak tüketiciye dokunduğumuz her bir kanal deneyimin paylaşıldığı bir nokta görevi görmektedir. Verinin doğru ve zamanında analizini sağlayabilirsek satış için uygun koşulları da yaratabiliriz.

 

Yazar hakkında

eticaretturkiye administrator

204 yorum

Bir cevap yazın